Menu

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ขอเชิญร่วมงาน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ขอเชิญร่วมงาน "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่" วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. -12.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพิ่มเติม ติดต่อ สำรองที่นั่ง โทร 088-750-9481-82 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2560

กำหนดการสอบ ภาคฤดูร้อน ปี 2559

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย กำหนดการสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ในระบบสารสนเทศนิสิต (CMHE)

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82