Menu

การเรียนการสอน

การวัดผลการศึกษา

                                                                                                           

 

การสอบ

กำหนการสอบ/สนามสอบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การสำเร็จการศึกษา

การขอสำเร็จการศึกษา 
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้จบการศึกษา   
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

                                                                                                              

 

พิธีประทานปริญญาบัตร

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย
กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่
การแต่งกายในพิธีประทานปริญญาบัตร
ใบเเจ้งชำระเงินการเข้าร่วมพิธีปริญญาบัตร
ใบเเจ้งชำระเงิน กรณีไม่เข้าเข้าร่วม
ตรวจสอบรายชื่อ

วิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 088-2783844 , 088-8384153