Menu

ระบบสารสนเทศนิสิต WEMs

นิสิตไม่พบวัน-เวลาสอบ ติดต่อ Call Center

สำหรับนิสิตที่ไม่พบวัน-เวลาสอบ ติดต่อส่วนงาน Call Center โทร.02-563-5252 กด 0 โทร.088-750-9481,088-750-9482,088-278-3844

กำหนดการสอบ ภาคฤดูร้อน ปี 2559

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย กำหนดการสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ในระบบสารสนเทศนิสิต (CMHE)

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี-โท วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82